loader image

Empire Granite

จัดซื้อ /จัดส่ง/ ติดตั้ง

จัดซื้อ /จัดส่ง/ ติดตั้ง

หาแหล่งวัตถุดิบหินจากทั่วโลก

หินธรรมชาติแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นสี ลวดลาย ความแข็งแรง เราจึงควรคำนึงถึงประเภทการใช้งานให้เหมาะสมกับหินชนิดนั้นๆ

จัดซื้อ /นำเข้าหินจากต่างประเทศ

หินบางชนิดที่ส่งจากต่างประเทศจำเป็นต้องใช้เวลาในการขนส่งขึ้นอยู่กับความใกล้-ไกลของแต่ละประเทศนั้นๆ จึงส่งจะผลกระทบกับระยะเวลาการทำงาน ฉะนั้น ควรสอบถามระยะเวลาการนำเข้าก่อนทำการสั่งซื้อ

กระบวนการผลิต/แปรรูป

  • ตัดหินตามขนาด ทำผิวพิเศษ งานกลึงและงานตกแต่งหินต่างๆ
  • ตรวจคุณภาพและจัดเรียงหิน (dry lay) ก่อนส่งให้ลูกค้า 
  • บรรจุหีบห่อสินค้า / จัดส่งสินค้า

ติดตั้งหินทุกรูปแบบ

Loading...