loader image

Empire Granite

Blog

ขั้นตอนการทำงานของหิน
บริษัท เอ็มไพร แกรนิต เราดูแลงานหินอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ
หินเหมือนกันต่างกันอย่างไร?
อะไรคือความต่างกันของหินอ่อนและหินแกรนิต?
รู้หรือไม่ “หน้าหิน” มีหลายแบบมากกว่าที่เราคิด
การทำผิวสัมผัสแต่ละแบบจะให้ความสวยงามและมี function การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป
กว่าจะมาเป็นหิน ต้องผ่านขั้นตอน/กระบวนการอะไรบ้าง?
บทสัมภาษณ์ “คุณ สมเกียรติ จิตสร้างบุญ” ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัทเอ็มไพร แกรนิต ในรายการ "บ้านและสวน"...
Loading...